Złożoność ludzkiej natury

„Człowiek – mądrość i głupota” to tytuł teologiczno- etnologicznej konferencji, która odbędzie się w dniach 24-25 listopada 2016 r. w Toruniu.

Wydarzenie zorganizował Wydział Teologiczny wraz z Katedrą Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. TEKA już od trzech lat znajduje się w kalendarzu jesiennych wydarzeń naukowych. Podczas tegorocznego międzynarodowego, interdyscyplinarnego spotkania uczestnicy będą poruszać problematykę człowieka w perspektywie mądrości i głupoty. Jak twierdzą organizatorzy, tak zarysowana tematyka umożliwia rozmaitość interpretacji.

W konferencji wezmą udział badacze różnych dziedzin nauki z całego świata. Do udziału zaproszeni są również studenci i doktoranci, którzy powinni dołączyć krótką rekomendację zawierającą opinię promotora bądź opiekuna naukowego na temat zaproponowanego przez uczestnika wystąpienia. Wykłady będą wygłaszane w języku polskim i angielskim.

Kiedy: 24 i 25 listopada 2016 r.

Gdzie: Centrum Dialogu im. Jana Pawła II, Toruń, ul. Gagarina 37 ; pl. Frelichowskiego 1