Weekend z Historią

Muzyka i kino w międzywojniu, dieta staropolskich przodków, warsztaty łaciny – zapraszamy do Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Weekend z Historią rozpocznie się wykładem multimedialnym na temat polskiej muzyki i kina w dwudziestoleciu międzywojennym. Później Studenckie Koło Naukowe Nowożytników im. W. Czaplińskiego zaprasza na spotkanie poświęcone zwyczajom żywieniowym naszych staropolskich przodków, a Doktoranckie Koło Naukowe Historii Nowożytnej im. J. Leszczyńskiego na wykład o sposobach dbania o urodę w dwudziestoleciu międzywojennym.

Nie znasz łaciny?

Możesz przyjść na warsztaty łaciny żywej połączone z pokazem na temat życia codziennego w starożytnym Rzymie, które organizuje Studenckie Koło Naukowe Historyków Starożytności.

O historiach z życia prywatnego przywódców Związku Radzieckiego opowie Kamil Frączkiewicz, a w świat Podola oczami współczesnych podróżników wprowadzi nas Rafał Leszczyński.

Zapraszamy 21 i 22 kwietnia na Weekend z Historią, który odbędzie się w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szewskiej 49. Start o godzinie 10.00.