Wartość rodziny w dobie ponowoczesnych przemian

Jak wygląda dziś wychowanie w rodzinie? Jaką funkcję pełni obecnie ta podstawowa komórka społeczeństwa?
 
W dniach 19-21.05.2016 r. odbędzie się w Szklarskiej Porębie IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wychowanie w Rodzinie. Konteksty historyczne i współczesne”.
 
Obszar tematyczny konferencji podejmuje zróżnicowaną i skomplikowaną problematykę rodziny, uwikłanej w ekonomiczne, kulturowe i polityczne zależności; rodziny, która doświadcza wsparcia, ale również zagrożeń. Znaczącą rolę mogą tu również odgrywać uwarunkowania psychologiczne oraz zdrowotne. Zróżnicowane sytuacje, w których ta najistotniejsza komórka społeczna wypełnia swoje zadania prowadzić mogą do poczucia stabilizacji, lecz również do konfliktu interesów jej członków i zagrożenia funkcjonowania.
 
W kontekście powyższych ogólnych rozważań, w odniesieniu do rodziny XIX-XXI wieku można postawić następujące pytania: Jaki wpływ na trwałość rodziny i wypełnianie przez nią podstawowych funkcji miały (mają) przemieszczenia ludności w XIX-XXI w.? W jakim stopniu tradycja narodowa i rodzinna może wpływać na trwałość rodziny, umiejętność rozwiązywania wszelkich problemów wobec zagrożeń i konfliktów? W jaki sposób państwo oraz inicjatywy społeczne i prywatne powinny wspierać rodzinę? W jaki sposób sytuacje wspomnianych konfliktów i zagrożeń postrzegają przedstawiciele nauk humanistycznych i społecznych? W jakim stopniu problematyka rodziny jest przedmiotem dyskursu prawnego, politycznego, czy pozostaje w obszarze zainteresowań nauk o zdrowiu?
 
Organizatorzy zapraszają do udziału w konferencji pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych oraz wszystkie osoby zainteresowane prezentowaną tematyką.