Tydzień filozoficzny na KUL

Od 3 do 7 kwietnia potrwa tydzień filozoficzny, w ramach którego odbędą Od 3 do 7 kwietnia potrwa tydzień filozoficzny, w ramach którego odbędą się liczne wykłady i dyskusje.

Tydzień filozoficzny stał się już tradycją wpisaną w Katolicki Uniwersytet Lubelski. W tym roku przebiegnie pod hasłem „Źródła filozofii europejskiej”. Sesje odbywać się będą w blokach tematycznych poświęconych współczesnej oraz dawnej filozofii, a także wierze filozoficznej. W ramach sympozjum można będzie wziąć udział w sesjach na temat: wstrząsu egzystencjalnego, wątpienia, zdumienia, wiary. Wydarzeniem towarzyszącym będzie V Ogólnopolski Konkurs Logiczny oraz konferencja studencka.

LIX Tydzień Filozoficzny ma na celu dodatkową popularyzację filozofii wśród uczniów szkół średnich i studentów kierunków pozafilozoficznych. Nagrania z wykładów zostaną rozpowszechnione poprzez umieszczenie ich w internecie.

LIX Tydzień Filozoficzny odbędzie się w dniach 3-7 kwietnia 2017 roku w Centrum Transferu Wiedzy KUL przy Alejach Racławickich 14 w Lublinie.
się liczne wykłady i dyskusje.