Teologiczne rozważania studentów i doktorantów

27 maja odbędzie się w Warszawie I Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa Teologów. Wiodące hasło i zarazem inspiracja do wystąpień jest cytatem z Biblii…
 
27 maja odbędzie się w Warszawie I Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa Teologów. Wiodące hasło i zarazem inspiracja do wystąpień jest cytatem z Biblii: „[Wiemy, że] Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują” (Rz 8,28).
 
Celem konferencji jest prezentacja wyników badań przeprowadzonych przez studentów, doktorantów i młodych teologów w obszarze teologii, religioznawstwa oraz nauk społecznych. Organizatorem przedsięwzięcia są Organizacje Studenckie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (ChAT) oraz Samorząd Studencki Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu.
 
Informacje od organizatorów: 1/ czas wygłaszania referatów nie powinien przekroczyć 15 minut, 2/ do 15 marca 2016 roku na stronie internetowej Wydziału Teologicznego ChAT podana zostanie lista przyjętych referatów. Więcej wiadomości na stronie internetowej organizatorów.
 
Miejsce konferencji: siedziba ChAT przy ul. Miodowej 21c w Warszawie.