Święty Krzysztof

Św. Krzysztof jest patronem Ameryki i Wilna oraz kierowców, turystów i żeglarzy.

Św. Krzysztof jest patronem Ameryki i Wilna oraz kierowców, turystów i żeglarzy.

Święty Krzysztof, nazywany „nosicielem Chrystusa”, był męczennikiem. Według legendy był to olbrzym o wielkiej sile oraz głowie psa. Pewnej nocy usłyszał głos dziecka, które prosiło go o przeniesienie na drugi brzeg. Gdy wziął je na ramiona, poczuł ogromny ciężar. Dzieckiem był Jezus, który przepowiedział wtedy Krzysztofowi męczeńską śmierć. Gdy Krzysztof przyjął chrzest, zmienił się także fizycznie – zamiast głowy psa miał ludzką. Za chrześcijańską wiarę został poddany okrutnym cierpieniom.

Patron kierowców i turystów

Na obrazach można go zobaczyć jako giganta, dźwigającego na ramionach małego Chrystusa. Towarzyszą mu atrybuty: palma męczeńska, ryba, sakwa na chleb, wieniec róż, wiosła. Jest patronem chrześcijańskiej młodzieży, kierowców, marynarzy, turystów i tragarzy. W dzień jego dorocznej pamiątki poświęca się wszelkiego rodzaju pojazdy mechaniczne. Chroni także przed śmiertelnymi niebezpieczeństwami i przynosi dobrą śmierć.