Święta Agata i Archanioł Michał

Święta Agata była nadzwyczaj urodziwą dziewicą. Gdy odmówiła małżeństwa namiestnikowi Sycylii, ten zemścił się na niej.

Jednak pomimo aresztowania i późniejszych prób nakłonienia jej do rozwiązłości, dziewczyna nie zmieniła zdania. Skazano ją na tortury, podczas których odcięto jej obcęgami piersi. Zginęła rzucona na rozżarzone węgle.

Legendarna dziewica z Sycylii, która nawróciła się na chrześcijaństwo, została patronką kobiet, chroniąc je przed chorobami piersi. Uważa się ją też za patronkę dobrej śmierci i wyzwolicielkę od pożarów. 5 lutego, w dzień świętej Agaty, święcono chleb i sól. Wierzono, że ochronią domowników przed chorobą i bólami. Na obrazach przedstawiana jest z palmą męczeństwa w dłoni oraz półmiskiem z odciętymi piersiami.

Najważniejszy wśród aniołów

Święty Archanioł Michał to pierwszy i najważniejszy spośród aniołów, strażnik Królestwa Niebieskiego. Jego znaczenie akcentują apostołowie, podając, że to Archanioł Michał strzegł ciała Mojżesza po jego śmierci. Uważano go za anioła sprawiedliwości, sądu, łaski i zmiłowania. W księgach apokryficznych występuje jako najważniejsza osoba po Bogu.

Jest patronem krajów i miast, rycerzy, żołnierzy, złotników oraz opiekunem dobrej śmierci.