Sacrum w kulturach

Pałac Leźno na dwa dni stanie się siedzibą naukowych dyskusji o zmieniającym się znaczeniu religii.

Październikowa konferencja pn. „Stan cywilizacji Zachodu a zmieniające się znaczenie religii” odbędzie się w ramach cyklu „Oblicza sacrum w kulturach i cywilizacjach”. Jak mówią organizatorzy, oprócz procesów sekularyzacyjnych wciąż istotną i nieredukowalną rolę odgrywają religie, wyznania i kościoły wspierane ruchami postsekularnymi. Cykl konferencji poświęconych sacrum w kulturach i cywilizacjach jest okazją do wymiany refleksji i poglądów nad przyszłością Europy i całego świata zachodniego wobec wewnętrznych tarć i zewnętrznej presji, których właśnie doświadcza.

Sympozjum odbędzie się w dniach 13-14 października 2017 r. w Gdańsku, w Pałacu Leźno.

Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają filozofów, kulturoznawców, socjologów, teologów, psychologów, historyków, prawników, religioznawców, filmoznawców oraz specjalistów z pokrewnych dyscyplin.

(MW)