Rola pamięci według Ojca Świętego

Papież w powitalnym przemówieniu na Wawelu mówił nie tylko o wierze. Przypomniał także, jak ważny jest dialog między narodami.
 
 
Odnosząc się do stosunków między narodami świata, papież przypomina o niezwykle ważnej roli zarówno pamiętania o własnej tożsamości narodowej, jak i szacunku dla obcych narodów. Jest to ważna rzecz w dialogu z innymi nacjami, bowiem taka tolerancja pozwala na zaakceptowanie wzajemnych różnic, ale niezatracanie przy tym własnych zasad. „Dialog nie jest możliwy, jeśli każdy nie wychodzi od swojej tożsamości” – podkreślał Franciszek. Jest to także związane z pamięcią, którą Ojciec Święty dzieli na „złą” i „dobrą”. Zła bierze się z jeszcze świeżych wspomnień drugiej wojny światowej i późniejszej „zimnej wojny”.
Papież Franciszek mówił, że o ile zachowanie tej pamięci jest ważne, to wypominanie jej na każdym kroku prowadzi do zawiści w kierunku ludzi innych nacji, którzy o tych wydarzeniach słyszeli tylko z książek i od swoich rodziców. Dobra pamięć natomiast to ta, która łączy ludzi. Jest pozytywna, skupia się na tym, co najlepsze w świecie i powiela te dobra w kontakcie z bliźnimi.
 
KM