Rodzina na przestrzeni wieku

W tym roku Polska będzie świętować setną rocznicę odzyskania niepodległości. To dobra okazja, by zastanowić się, w jaki sposób w ciągu stulecia przeobrażały się funkcje rodziny.

Rodzina jest naturalnym środowiskiem wychowania, centrum życia oraz źródłem, z którego czerpiemy wartości i postawy. Nie sposób przecenić jej znaczenia ani też pominąć w dyskursie naukowym przemian, jakim podlega. Dlatego też jest nieustająco źródłem inspiracji naukowych i przedmiotem zainteresowania badaczy, reprezentujących różne dziedziny wiedzy.

O rodzinie i jej przemianach na przestrzeni ostatnich stu lat będą dyskutować naukowcy podczas V Międzynarodowej Konferencji Naukowej Wychowanie w Rodzinie, Konteksty historyczne i współczesne. Tematem będzie rodzina i jej funkcja wychowawcza w latach 1918-2018. Pytania, które są ważne w kontekście stuletnich przeobrażeń brzmią: W jaki sposób zmieniały się funkcje rodziny w Europie, na świecie? Jaki jest obraz współczesnej rodziny? Jakim zmianom podlegał autorytet rodziców w wychowaniu dzieci? Jakie były i są relacje rodzina-szkoła w procesie wychowania? W jakim zakresie organizacje, stowarzyszenia działały (działają) na rzecz rodziny? W jaki sposób zmieniały się systemowe i legislacyjne uwarunkowania funkcjonowania rodzin?

Organizatorzy V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wychowanie w Rodzinie. Konteksty historyczne i współczesne” zapraszają przedstawicieli świata nauki i praktyków na konferencję, która odbędzie się w dniach 24-26 maja 2018 r. w Szklarskiej Porębie.

(MW)