Papież Franciszek o kwestii uchodźców

Wykład papieża Franciszka na temat polityki i obecnych wydarzeń na świecie podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
 
 
Jednym z ważnych obecnie problemów poruszonych przez papieża Franciszka był napływ imigrantów z Bliskiego Wschodu, w szczególności z Syrii. Papież zaznaczał, że w obowiązku każdego chrześcijanina leży udzielenie wsparcia bliźniemu w potrzebie, za wszelką cenę. Zwracał jednak uwagę na sposób, w jaki powinniśmy to robić. Zaproponował wprowadzenie w każdej parafii raz w tygodniu jednej godziny modlitwy za imigrantów. Tłumaczył, że nie tylko materialna pomoc się liczy, że ważne jest także wsparcie duchowe. Jeśli zaś chodzi o pomoc finansową, to według Franciszka nie ma na nią uniwersalnej recepty. Każdy kraj ma różne możliwości i każdy może przyjąć różną liczbę uchodźców.
Odpowiedzialnością Unii Europejskiej jest zadbanie, aby ta liczba była sprawiedliwa dla każdego. Nie powinno się także zmuszać żadnego z jej członków do przyjmowania uchodźców. Bierze w tym udział bowiem wiele czynników, takich jak kultura panująca w danym kraju, zamożność kraju oraz nastawienie samego społeczeństwa. Tych kwestii nie można ignorować przy podjęciu decyzji o przyjęciu bądź nieprzyjmowaniu uchodźców.
 
KM