Druga edycja wydarzenia organizowanego w Barbarze i Recepcji to doskonała okazja do spotkania pracowników działów kultury działających na terenie całego kraju. Czego można się spodziewać po tym evencie? Planowane są rozliczne prezentacje prowadzone przez szanowane grono ekspertów, ponadto w programie są także dyskusje i warsztaty. Słowem kluczem tej edycji spotkaniaCzytaj więcej

Prócz pozytywnych aspektów życia w wolnym i równym świecie, ponowoczesność ma swoje ciemne strony. To upadek autorytetów, rozpad więzi międzyludzkich, odwrócenie się od tradycji, alienacja, samotność, niepewność. Konsumpcyjny charakter ponowoczesności może irytować, dominujący wpływ mass mediów także. To efekt kapitalizmu oraz zmian obyczajowych, zmian w zakresie potrzeb, samorealizacji, autokreacji. TrudnoCzytaj więcej

Naukowcy zastanawiać się będą nad następującymi kwestiami: komu lub czemu nadaje się cechę bycia świętym w różnych tekstach, dziełach sztuk wizualnych, językach i epokach? Jakie zmiany następują w konstytuowaniu motywów świętości oraz w znaczeniu słów z rodziny wyrazów święty? Jak zmienia się językowy, literacki, dramatyczny, kulturowy i artystyczny obraz człowiekaCzytaj więcej