O rodzinie i pracy – konferencja naukowa

We wrześniu 2018 r. odbędzie się w Łodzi V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina – Praca. Zakres tematyczny spotkania będzie obejmował związki pomiędzy rodziną, edukacją i pracą a poczuciem dobrostanu.

Rodzina i praca mają niewątpliwy wpływ na wszystkie obszary naszego życia. Rodzina jest pierwszym środowiskiem wychowawczym i socjalizacyjnym człowieka, praca natomiast gwarantuje utrzymanie i zaspokojenie podstawowych potrzeb, bardzo często bywa też źródłem satysfakcji pozazawodowej. Z badań naukowych wynika, że o poczuciu szczęścia mówią osoby, które mają udane życie rodzinne oraz zawodowe.

O korelacjach między pracą a rodziną będą rozmawiać prelegenci podczas konferencji, która odbędzie się w dniach 24-25 września 2018 roku w Instytucie Psychologii Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Obrady odbędą się w Instytucie Europejskim przy ul. Piotrkowskiej 262/264 w Łodzi.

W piątej edycji konferencji, do rodziny i pracy dołączona została edukacja. To kolejny obszar zajmujący ważną rolę w życiu człowieka, wymagający współdziałania dziecka, rodzica i nauczyciela. Warto pamiętać, że współcześnie edukacja nie ogranicza się wyłącznie do okresu dzieciństwa, adolescencji i wczesnej dorosłości. Wydłużona edukacja, często na wskutek konieczności przebranżowienia się bądź uzupełnienia kwalifikacji, towarzyszy również osobom dorosłym, posiadającym rodziny.

Do wymiany doświadczeń i wspólnej dyskusji organizatorzy zapraszają badaczy, praktyków oraz wszystkie osoby zainteresowane problematyką konferencji. Zgłoszenia można wysyłać do 15 kwietnia br.

(MW)