O języku świętych

Naukowcy zastanawiać się będą nad następującymi kwestiami: komu lub czemu nadaje się cechę bycia świętym w różnych tekstach, dziełach sztuk wizualnych, językach i epokach? Jakie zmiany następują w konstytuowaniu motywów świętości oraz w znaczeniu słów z rodziny wyrazów święty? Jak zmienia się językowy, literacki, dramatyczny, kulturowy i artystyczny obraz człowieka świętego? Czy współcześnie funkcjonują narracje świętości, które nie uległy zakwestionowaniu, a jeśli tak, to na ile są to narracje wspólne dla różnych kultur i światopoglądów?

Udział w interdyscyplinarnej konferencji dedykowany jest filologom angielskim, niemieckim i polskim, historykom, kulturoznawcom, filmoznawcom, filozofom i specjalistom z pokrewnych dyscyplin.

 

Wydarzenie odbędzie się w dniach 18-20 października 2017 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w Katedrze Filologii Angielskiej oraz Katedrze Filologii Germańskiej, przy ul. Kurta Obitza 1.