Naukowo o rodzicielstwie

Jaki wymiar przybiera dzisiejsze rodzicielstwo? Czy instytucje kościelne oraz prawne pomagają przetrwać kryzysy w rodzinie, czy wspierają macierzyństwo i ojcostwo?
 
Jaki wymiar przybiera dzisiejsze rodzicielstwo? Czy instytucje kościelne oraz prawne pomagają przetrwać kryzysy w rodzinie, czy wspierają macierzyństwo i ojcostwo? Jak ustosunkowują się do tej tematyki nauki humanistyczne i społeczne?
 
 
 
17 marca odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kierunek – Rodzicielstwo” organizowana przez Koło Naukowe Studentów Nauk o Rodzinie Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Przedmiotem dyskursu będzie tematyka rodzicielstwa we wszystkich jego wymiarach: pedagogicznym, psychologicznym, socjologicznym, duszpasterskim, prawnym.
Jaka jest rola dzisiejszego macierzyństwa? Ojcostwa? Czy rodzicom oferowane jest wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych? Czy rodzice wykazują się aktywnością na polu działań służących dobru rodziny? Konferencja została połączona z obchodami Dnia Patronalnego Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL.
 
Miejsce konferencji: Al. Racławickie 14, Lublin.