Moralny jak Polak?

Co piąty Polak uważa, że należy mieć wyraźne zasady moralne i nigdy od nich nie odstępować. Deklaracje nie idą jednak w parze z codziennymi praktykami, na co wskazują wypowiedzi respondentów.

Mówiąc o kodeksie zasad moralnych jednocześnie ponad dwie piąte respondentów przyznaje, że w pewnych sytuacjach deklarowane zasady moralne można uznać za nieobowiązujące, a odstąpienie od nich nie jest niczym złym. Co ósmy z nas wyraża przekonanie, że postępowanie powinno być uzależnione od sytuacji i to okoliczności wymuszają określone zachowanie, które w danej chwili jest właściwe etycznie.

Skąd czerpiemy wzorce moralne? Ponad połowa Polaków twierdzi, że kodeks moralny jest wewnętrzną sprawą człowieka. Dwóch na pięciu optuje za stworzeniem kodyfikacji zasad i ustalenia kryteriów dobra i zła. Co piąty uważa, że normy powinno wyznaczać prawo boskie, ale tak samo co piąty jest wyznawcą prawa stworzonego przez społeczeństwo.

Moralność czy religijność?

Według CBOS Polacy ogólnie uważają się za moralnych, choć częściej za moralnych niż religijnych. Trzy czwarte respondentów jest przekonanych, że religia wcale nie zawsze idzie w parze z moralnością. Podają przykłady ludzi, którzy co niedzielę chodzą do kościoła, jednak ich codziennie zachowanie odbiega od zasad obowiązujących każdego katolika. Natomiast połowa osób głęboko wierzących i co szósty wierzący wyrażają przekonanie o bezwzględnie religijnym charakterze norm moralnych.

A Ty – jak uważasz? Co dla Ciebie jest moralne, jakich zasad przestrzegasz?

(MW)