Między religią a edukacją

 
Pytania o Boga i przemijalność ludzkiego życia są bliskie każdemu z nas, niemal niezależnie od wyznania czy jego braku. Pomimo tempa zmian społeczno-kulturowych religie nadal są istotnym elementem współczesnej kultury i społeczeństwa.
 
 
Poznańskie Konwersatorium Religioznawcze Koło Psychologii Religii UAM na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Religia a procesy społeczne”. Konferencja odbędzie się w dniach 22-23 kwietnia 2016 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 89.
 
Studenci i doktoranci mogą wystąpić w proponowanych obszarach problemowych: religia a przemiany społeczno-kulturowe, religia a problemy polityczne, religia a dynamika duchowości i nowych ruchów religijnych, religia a procesy edukacyjne, religia a procesy sekularyzacyjne, separacja i integracja w religiach, radykalizm i liberalizm w religiach oraz konflikty i migracje w religiach.