Konwencja przeciw przemocy

Konwencja daje prawo do ścigania sprawców przemocy oraz zapewnia ochronę ofiarom na terenie całej Unii Europejskiej.
 
 
Konwencja Rady Europy została uchwalona w 2011 roku w Stambule. Chroni kobiety przed wszelkimi formami przemocy oraz dyskryminacji. Udowadnia też, że istnieje związek przemocy z nierównym traktowaniem, a walka ze stereotypami i dyskryminacją sprawiają, że przeciwdziałanie przemocy jest skuteczniejsze.
 
Celem konwencji jest także eliminacja wszelkich form dyskryminacji kobiet oraz wspieranie równości kobiet i mężczyzn, w tym poprzez wzmocnienie pozycji kobiet.
 
Ochrona polega natomiast m.in. na specjalistycznej pomocy od państwa, polegającej na izolowaniu sprawcy od ofiary. Zapewnia również bezpieczeństwo ofierze poza jej krajem ojczystym. Jest to możliwe dzięki przekazaniu nakazu sądowego, który chroni przed sprawcą przemocy. Sprawca dostanie zakaz zbliżania się, a nakaz opuszczenia mieszkania wydany w jednym państwie członkowskim będzie szybko i łatwo uznawany w całej Unii Europejskiej. Przypomnijmy, że wcześniej ofiary przemocy musiały przechodzić złożoną procedurę uznania nakazu w innym państwie członkowskim UE i dodatkowo musiały wszczynać taką procedurę osobno w każdym kraju. Teraz mogą bez komplikacji przenieść się do innego kraju w Unii bez obawy o swoje bezpieczeństwo.
 
MW