Konferencja „Bóg – człowiek – świat”

Do udziału w konferencji zaproszeni są młodzi naukowcy, a także duchowni, katecheci oraz przedstawiciele stowarzyszeń katolickich.

Konferencja teologiczna w Szczecinie , która odbędzie się 26 kwietnia, ma na celu wymianę doświadczeń oraz wyników badań naukowych młodych naukowców. Stworzy także przestrzeń do nawiązania nowych kontaktów pomiędzy uczestnikami sympozjum: studentami, doktorantami, duszpasterzami, katechetami i przedstawicielami ruchów katolickich.

W ramach konferencji przewidziano obrady w następujących obszarach tematycznych:

biblistyka, sakramenty, liturgia, duszpasterstwo, duchowość, wychowanie religijne, historia Kościoła, sztuka sakralna, kultura, bioetyka, filozofia religii, psychologia pastoralna, psychologia religii, pedagogika religii, katolicka nauka społeczna, prawo kanoniczne.

Teksty wystąpień można przesłać do 30 kwietnia 2017 r. drogą elektroniczną na adres: kontakt@szkolamemo.pl.