idealny nauczyciel

Jakie cechy powinien mieć dobry nauczyciel?

Jeśli szukasz dobrej szkoły dla swojego dziecka, na pewno zwracasz uwagę na kadrę. Każdy z nas ma w pamięci przykłady idealnych pedagogów – nauczycieli z powołania – a także takich, którzy nigdy nie powinni pracować w tym zawodzie. Dowiedz się, jakie cechy powinien mieć idealny nauczyciel.

Umiejętności i cechy charakteru dobrego nauczyciela to temat rzeka, ale jest kilka rzeczy, które są absolutną podstawą. To właśnie one powinny charakteryzować osobę, która chce być wzorem, uczyć, przekazywać wiedzę, ale też chronić i wychowywać. Bardzo dużo zależy od pedagogów uczących różnych przedmiotów i wychowawcy klasy czy dyrektora szkoły. Często to nauczyciel sprawia, że dany uczeń polubi lub znienawidzi jakiś przedmiot.

Poznaj cechy idealnego belfra

Przygotowanie merytoryczne. Nie wystarczy skończyć studia, by uczyć innych. Każdy z nas trafił na nauczyciela, który sprawiał wrażenie, że nie wie, o czym mówi, często korzystał z podręcznika lub gubił się podczas wykładu. Potrzebne są umiejętności pedagogiczne, ale i konkretna wiedza z danego przedmiotu.

Talent pedagogiczny. To podstawowa cecha, jaką powinien mieć nauczyciel z powołania. Idealny nauczyciel ma szereg pasji, umiejętności i talentów, ale też potrafi się nimi dzielić. Taki nauczyciel umie przekazywać i ma potrzebę, by korzystać z tej umiejętności.

Empatia i szacunek. Tak, już od najmłodszych lat trzeba mieć szacunek – również do małego człowieka. Równie ważna jest empatia, umiejętność zrozumienia. Dobry nauczyciel darzy uczniów szacunkiem, nawet jeśli się z nimi nie zgadza. Postawa agresywna, ośmieszanie czy ignorowanie potrzeb nie są cechami właściwymi u osoby, która chce uczyć.

Spokój i opanowanie. Bardzo ważne w pracy z dziećmi jest umiejętność swobodnej rozmowy, bez krzyku i nerwowości.

Sprawiedliwość. Każdy uczeń wskaże tę cechę jako jedną z kluczowych. Nauczyciel musi wymagać i znać oraz wskazywać mocne i słabe strony dziecka, ale nie może go jawnie krytykować ani niesprawiedliwie oceniać.

fot. jerrykimbrell10 / Pixabay