Jaka jesteś, Polsko?

W dniach 2–3 czerwca 2016 r. w gmachu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie odbędzie się konferencja naukowa pt. „Spory o Rzeczpospolitą”.
 
W dniach 2–3 czerwca 2016 r. w gmachu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie odbędzie się konferencja naukowa pt. „Spory o Rzeczpospolitą”.

Organizatorem konferencji jest Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe „Phronesis” działające przy Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego we współpracy z Instytutem Historii UPJPII. Koło Naukowe zostało założone przez studentów specjalności doktryny polityczne i prawne Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII. Należą do niego również studenci innych specjalności, którzy interesują się problematyką społeczno-polityczną
 
Udział w konferencji przeznaczony jest dla studentów i doktorantów. Przedsięwzięcie ma na celu stworzenie swoistego katalogu głosów, stanowisk, opinii i argumentów w obrębie podejmowanych w ostatnim stuleciu na temat Rzeczpospolitej i jej kształtu ustrojowego, prawnego i politycznego.
 
Czas wystąpienia prelegentów wyniesie około 20 minut. Na podstawie otrzymanych zgłoszeń organizatorzy utworzą spójne bloki tematyczne, które zostaną docelowo przekształcone w panele konferencji.