Integracja teologów

W dniach 16-17 czerwca 2016 r. odbędzie się w Krakowie konferencja, której celem jest zintegrowanie studentów i doktorantów teologii.
 
Wybierając studia teologiczne, można zdecydować się na jedną ze specjalności: kapłańską, katechetyczno-pastoralną czy specjalizację pn. „dialog społeczny”. Studenci mają możliwość zdobycia w trakcie studiów specjalności nauczycielskie i po studiach na przykład nauczać religii w szkole. Absolwenci studiów magisterskich mogą też kontynuować naukę na studiach doktoranckich.
 
Wykształcenie teologiczne to nie tylko nauka samej teologii, ale również filozofii, historii, prawa, wiedzy o kulturze, socjologii komunikacji itd.
 
Ciekawe może być porównanie, jak wygląda nauka na różnych uczelniach i wydziałach. Taką możliwość proponuje Koło Naukowe Teologów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, zapraszając na drugą ogólnopolską studencko-doktorancką konferencję naukową
„Newmanalia – odkrywając ortodoksję”.
 
Jak mówią organizatorzy, przedsięwzięcie ma na celu zintegrowanie studentów i doktorantów teologii, a ponadto danie młodym teologom szansy na zaprezentowanie swoich badań naukowych.
 
Konferencja odbędzie się w dniach 16-17 czerwca 2016 r., w auli UPJPII przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie.