Historia małego cmentarza

Na starym cmentarzu ewangelickim w Kątach Wrocławskich w 1945 roku pochowano żołnierzy armii radzieckiej poległych w walkach w pobliżu tej miejscowości.

Cmentarz ewangelicki powstał w czasie, gdy w Kątach zawiązał się zbór protestancki; było to w pierwszej połowie XVI wieku. Dziś jest to część cmentarza żołnierzy Armii Radzieck
Po lewej stronie cmentarza leżą oficerowie, po prawej żołnierze nieznani. To żołnierze, którzy nie mieli nieśmiertelników, czyli blaszki noszonej na łańcuszku na szyi – używanego w wojsku systemu identyfikacji żołnierza w razie śmierci. Nieśmiertelniki posiadali wojskowi dopiero od stopnia sierżanta.
 
Na Cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej spoczywają żołnierze wielu narodowości, często przymusowo wcieleni do wojska na Kresach Wschodnich. 
Znajdują się tu też mogiły ekshumowanych szczątków w latach 1974 i 1978 z terenu gminy Kąty Wrocławskie ofiar Marszu Śmierci – więźniów obozu w Gross Rosen, którzy zginęli w czasie ewakuacji podobozu z Fünfteichen (Miłoszyce) do Gross Rosen.
 
MW