Dziś katolicki, dawniej protestancki

W Gniechowicach przy głównej drodze stoi murowany, jednonawowy kościół z wieżą od zachodu.

To kościół parafialny św. Filomeny wzniesiony w XV wieku, pierwotnie gotycki, potem gruntownie przebudowany w 1853-1854 r. Orientowany, z kwadratowym prezbiterium nakrytym sklepieniem krzyżowym. Pierwsze wzmianki o kościele pojawiły się już w 1299 roku w dokumentach kanonika wrocławskiego Johannesa. W 1404 r. kościół spalił się na skutek pożaru wywołanego konfliktem pomiędzy mieszczanami a książętami z Niemodlina i z Opola.

W kościele znajdują się drewniane barokowe ołtarze z XVIII w., barokowa ambona, renesansowa płyta nagrobna z 1605 r., a w zakrystii ornat z XVIII w.

Nie wszyscy wiedzą, że w XVII wieku na Dolnym Śląsku trwał protestantyzm. Komisje przejmujące kościoły od protestantów napotykały na ich gwałtowny sprzeciw. Uzbrojeni chłopi bronili dostępu do kościoła m.in. właśnie w Gniechowicach.

W 1999 roku odbyła się uroczystość 700-lecia Parafii pw. św. Filomeny w Gniechowicach.