W Gniechowicach przy głównej drodze stoi murowany, jednonawowy kościół z wieżą od zachodu. To kościół parafialny św. Filomeny wzniesiony w XV wieku, pierwotnie gotycki, potem gruntownie przebudowany w 1853-1854 r. Orientowany, z kwadratowym prezbiterium nakrytym sklepieniem krzyżowym. Pierwsze wzmianki o kościele pojawiły się już w 1299 roku w dokumentach kanonikaCzytaj więcej

„Proszę, przepraszam, dziękuję” – to trzy ważne słowa dla małżeństwa i rodziny. Na krakowskich Błoniach papież Franciszek mówił o ich znaczeniu.     Podczas Światowych Dni Młodzieży tłumy pielgrzymów zgromadziły się na krakowskich Błoniach. Wierni słuchali słów Ojca Świętego m.in. na temat rodziny.   Papież Franciszek nie kategoryzuje rodzin, nieCzytaj więcej

Wykład papieża Franciszka na temat polityki i obecnych wydarzeń na świecie podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.     Jednym z ważnych obecnie problemów poruszonych przez papieża Franciszka był napływ imigrantów z Bliskiego Wschodu, w szczególności z Syrii. Papież zaznaczał, że w obowiązku każdego chrześcijanina leży udzielenie wsparcia bliźniemu wCzytaj więcej

Konwencja daje prawo do ścigania sprawców przemocy oraz zapewnia ochronę ofiarom na terenie całej Unii Europejskiej.     Konwencja Rady Europy została uchwalona w 2011 roku w Stambule. Chroni kobiety przed wszelkimi formami przemocy oraz dyskryminacji. Udowadnia też, że istnieje związek przemocy z nierównym traktowaniem, a walka ze stereotypami iCzytaj więcej

Jak wygląda dziś wychowanie w rodzinie? Jaką funkcję pełni obecnie ta podstawowa komórka społeczeństwa?   W dniach 19-21.05.2016 r. odbędzie się w Szklarskiej Porębie IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wychowanie w Rodzinie. Konteksty historyczne i współczesne”.   Obszar tematyczny konferencji podejmuje zróżnicowaną i skomplikowaną problematykę rodziny, uwikłanej w ekonomiczne, kulturowe iCzytaj więcej

Środa Popielcowa rozpoczyna okres Wielkiego Postu, który dziś wygląda zupełnie inaczej niż w dawnej Polsce.  W X wieku nie tylko Kościół, ale i władze państwa czuwały nad dyscypliną postną. Nie jadano wtedy nie tylko mięsa, ale w soboty wielkopostne unikano niemal wszystkiego jadła, posilając się suchym chlebem i to jedynieCzytaj więcej

Jaki wymiar przybiera dzisiejsze rodzicielstwo? Czy instytucje kościelne oraz prawne pomagają przetrwać kryzysy w rodzinie, czy wspierają macierzyństwo i ojcostwo?   Jaki wymiar przybiera dzisiejsze rodzicielstwo? Czy instytucje kościelne oraz prawne pomagają przetrwać kryzysy w rodzinie, czy wspierają macierzyństwo i ojcostwo? Jak ustosunkowują się do tej tematyki nauki humanistyczne iCzytaj więcej

W dniach 2–3 czerwca 2016 r. w gmachu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie odbędzie się konferencja naukowa pt. „Spory o Rzeczpospolitą”.   W dniach 2–3 czerwca 2016 r. w gmachu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie odbędzie się konferencja naukowa pt. „Spory o Rzeczpospolitą”. Organizatorem konferencji jest Studencko-Doktoranckie KołoCzytaj więcej