Rola pamięci według Ojca Świętego

 

 

Odnosząc się do stosunków między narodami świata, papież przypomina o niezwykle ważnej roli zarówno pamiętania o własnej tożsamości narodowej, jak i szacunku dla obcych narodów. Jest to ważna rzecz w dialogu z innymi nacjami, bowiem taka tolerancja pozwala na zaakceptowanie wzajemnych różnic, ale niezatracanie przy tym własnych zasad. „Dialog nie jest możliwy, jeśli każdy nie wychodzi od swojej tożsamości” – podkreślał Franciszek. Jest to także związane z pamięcią, którą Ojciec Święty dzieli na „złą” i „dobrą”. Zła bierze się z jeszcze świeżych wspomnień drugiej wojny światowej i późniejszej „zimnej wojny”.

Papież Franciszek mówił, że o ile zachowanie tej pamięci jest ważne, to wypominanie jej na każdym kroku prowadzi do zawiści w kierunku ludzi innych nacji, którzy o tych wydarzeniach słyszeli tylko z książek i od swoich rodziców. Dobra pamięć natomiast to ta, która łączy ludzi. Jest pozytywna, skupia się na tym, co najlepsze w świecie i powiela te dobra w kontakcie z bliźnimi.

 

KM

 

 

 

Script logo