Między religią a edukacją

 

Poznańskie Konwersatorium Religioznawcze Koło Psychologii Religii UAM na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Religia a procesy społeczne”. Konferencja odbędzie się w dniach 22-23 kwietnia 2016 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 89.

 

Studenci i doktoranci mogą wystąpić w proponowanych obszarach problemowych: religia a przemiany społeczno-kulturowe, religia a problemy polityczne, religia a dynamika duchowości i nowych ruchów religijnych, religia a procesy edukacyjne, religia a procesy sekularyzacyjne, separacja i integracja w religiach, radykalizm i liberalizm w religiach oraz konflikty i migracje w religiach.

 

Script logo