„Proszę, przepraszam, dziękuję” – to trzy ważne słowa dla małżeństwa i rodziny. Na krakowskich Błoniach papież Franciszek mówił o ich znaczeniu.     Podczas Światowych Dni Młodzieży tłumy pielgrzymów zgromadziły się na krakowskich Błoniach. Wierni słuchali słów Ojca Świętego m.in. na temat rodziny.   Papież Franciszek nie kategoryzuje rodzin, nieCzytaj więcej

Papież w powitalnym przemówieniu na Wawelu mówił nie tylko o wierze. Przypomniał także, jak ważny jest dialog między narodami.     Odnosząc się do stosunków między narodami świata, papież przypomina o niezwykle ważnej roli zarówno pamiętania o własnej tożsamości narodowej, jak i szacunku dla obcych narodów. Jest to ważna rzeczCzytaj więcej