Konwencja daje prawo do ścigania sprawców przemocy oraz zapewnia ochronę ofiarom na terenie całej Unii Europejskiej.     Konwencja Rady Europy została uchwalona w 2011 roku w Stambule. Chroni kobiety przed wszelkimi formami przemocy oraz dyskryminacji. Udowadnia też, że istnieje związek przemocy z nierównym traktowaniem, a walka ze stereotypami iCzytaj więcej

Wrocławski Ogród Botaniczny to jedno z ulubionych miejsc studentów, którzy przychodzą uczyć się tu w zaciszach zieleni.     Jest to drugi (po krakowskim) najstarszy ogród botaniczny w Polsce, wpisany na listę zabytków Dolnego Śląska. Jego założycielami byli anatom i fizjolog roślin prof. Link oraz Heyde, profesor historii naturalnej iCzytaj więcej