Jak głosi legenda, cudowna figura Matki Bożej Osobowickiej powstała jako pamiątka uzdrowienia…     W Lesie Osobowickim, usytuowanym na północy Wrocławia, znajduje się Wzgórze Kapliczne, zwane też Świętym Wzgórzem. Zlokalizowane jest na niewielkim wzniesieniu u zachodniej granicy lasu. Na jego szczycie znajduje się kaplica – miejsce kultu figury Matki BożejCzytaj więcej

Na starym cmentarzu ewangelickim w Kątach Wrocławskich w 1945 roku pochowano żołnierzy armii radzieckiej poległych w walkach w pobliżu tej miejscowości. Cmentarz ewangelicki powstał w czasie, gdy w Kątach zawiązał się zbór protestancki; było to w pierwszej połowie XVI wieku. Dziś jest to część cmentarza żołnierzy Armii Radzieck Po lewejCzytaj więcej