Jak wygląda dziś wychowanie w rodzinie? Jaką funkcję pełni obecnie ta podstawowa komórka społeczeństwa?   W dniach 19-21.05.2016 r. odbędzie się w Szklarskiej Porębie IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wychowanie w Rodzinie. Konteksty historyczne i współczesne”.   Obszar tematyczny konferencji podejmuje zróżnicowaną i skomplikowaną problematykę rodziny, uwikłanej w ekonomiczne, kulturowe iCzytaj więcej