Ambona

 • Aby święta były rodzinne i miłe

  Święta to czas spokoju i wypoczynku w najbliższym, rodzinnym gronie. Zadbajmy o to, by rzeczywiście tak wyglądały…

 • Dziś katolicki, dawniej protestancki

   

  W Gniechowicach przy głównej drodze stoi murowany, jednonawowy kościół z wieżą od zachodu.

   

 • Hans Memling - twórca ołtarzy

  Malarstwo okresu średniowiecza było w całości religijne i oscylowało wokół tematyki związanej z życiem i męczeństwem Chrystusa. 

 • Jaka jesteś, Polsko?

  W dniach 2–3 czerwca 2016 r. w gmachu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie odbędzie się konferencja naukowa pt. „Spory o Rzeczpospolitą”.

 • Konwencja przeciw przemocy

  Konwencja daje prawo do ścigania sprawców przemocy oraz zapewnia ochronę ofiarom na terenie całej Unii Europejskiej.

 • Najważniejszy święty

  Kościół stawia św. Józefa na czele wszystkich świętych

 • Naukowo o rodzicielstwie

  Jaki wymiar przybiera dzisiejsze rodzicielstwo? Czy instytucje kościelne oraz prawne pomagają przetrwać kryzysy w rodzinie, czy wspierają macierzyństwo i ojcostwo?

 • Nowi ubodzy

  Prócz pozytywnych aspektów życia w wolnym i równym świecie, ponowoczesność ma swoje ciemne strony.

 • O języku świętych

  W Olsztynie odbędzie się dwudniowa konferencja poświęcona zagadnieniom związanym z literaturą sakralną.

 • O rodzinie i pracy – konferencja naukowa

  We wrześniu 2018 r. odbędzie się w Łodzi V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina – Praca. Zakres tematyczny spotkania będzie obejmował związki pomiędzy rodziną, edukacją i pracą a poczuciem dobrostanu.

 • Papież Franciszek o kwestii uchodźców

  Wykład papieża Franciszka na temat polityki i obecnych wydarzeń na świecie podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

 • Poglądy Johna Locke’a

  John Locke, XVII-wieczny empiryk, zasłynął z maksymy mens sana in corpore sano, czyli „w zdrowym ciele zdrowy duch”.

 • Post w dawnej Polsce

  Środa Popielcowa rozpoczyna okres Wielkiego Postu, który dziś wygląda zupełnie inaczej niż w dawnej Polsce. 

 • Prezenty na Pierwszą Komunię

  Dziś pierwsza komunia to nie lada wyzwanie, zarówno pod względem logistycznym, jak i finansowym.

 • Sacrum w kulturach

  Pałac Leźno na dwa dni stanie się siedzibą naukowych dyskusji o zmieniającym się znaczeniu religii. 

   

 • Sąd Ostateczny

  „Sąd Ostateczny” uznawany jest dziś za najlepszy obraz Hansa Memlinga, choć przez niemal cztery wieki jego autorstwo przypisywano braciom Janowi i Hubertowi van Eyckom.

 • Trzy ważne słowa dla rodziny

  Proszę, przepraszam, dziękuję” – to trzy ważne słowa dla małżeństwa i rodziny. Na krakowskich Błoniach papież Franciszek mówił o ich znaczeniu.

 • Wartość rodziny w dobie ponowoczesnych przemian

  Jak wygląda dziś wychowanie w rodzinie? Jaką funkcję pełni obecnie ta podstawowa komórka społeczeństwa?

 • Zapusty w dawnej Polsce

  Szlachta hucznie się bawiła, a duchowni i moraliści nazywali zapusty czarcimi dniami…

 • Złożoność ludzkiej natury

  „Człowiek - mądrość i głupota” to tytuł teologiczno- etnologicznej konferencji, która odbędzie się w dniach 24-25 listopada 2016 r. w Toruniu.

 • Święta Agata i Archanioł Michał

  Święta Agata była nadzwyczaj urodziwą dziewicą. Gdy odmówiła małżeństwa namiestnikowi Sycylii, ten zemścił się na niej. 

 • Święta Agata i Archanioł Michał

  Święta Agata była nadzwyczaj urodziwą dziewicą. Gdy odmówiła małżeństwa namiestnikowi Sycylii, ten zemścił się na niej. 

 • Święta Barbara

  Patroni dobrej śmierci byli wzywani w ostatnich chwilach życia człowieka. Prosiło się ich także o ocalenie od nagłej śmierci. 

 • Święty Krzysztof

  Św. Krzysztof jest patronem Ameryki i Wilna oraz kierowców, turystów i żeglarzy.

Script logo